Natječaj MOBMS za prijavu projekata udruga usmjerenih djeci

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavilo je poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih djeci, radu klubova za mlade, te regionalnih Info-centara za mlade za dodjelu financijske potpore iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2011. godinu na poziciji Ministarstva.

Ovim pozivom će se podupirati projekti koji donose nove ideje te model razvoja i/ili načine promicanja i zaštite prava i interesa djece sukladno prioritetnim područjima ovog poziva, uz napomenu da je vremensko ograničenje provedbe do 31. prosinca 2011.
 
Udruga ima pravo prijaviti ukupno jedan projekt. Najniži iznos koji se za projekt može odobriti iznosi 10.000,00 kuna, a najviši iznos koji se udruzi može odobriti za provedbu projekta je 50.000,00 kuna.
 
Prioritetna područja:
D-1) projekti za djecu usmjereni razvijanju multikulturalnosti, tolerancije, ljudskih prava, nenasilnom rješavanju sukoba i promicanju prava djece;
 
D-2)  projekti usmjereni prevenciji seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece te zaštiti djece od opasnosti seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja kojima se izlažu prilikom korištenja računala, 
          Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu.
 
Rok za dostavu projektnih prijedloga je 30 dana od dana objave u Vjesniku, odnosno do 21. ožujka 2011., i to na propisanim obrascima dostupnim na stranicama Ministarstva, uključujući i cjeloviti tekst natječaja.