Natječaj Ureda za ravnopravnost spolova VRH u 2011.

Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske objavio je javni natječaj za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnoga proračuna za 2011. godinu na poziciji Ureda.

U sklopu ovog natječaja udruge se pozivaju slati prijedloge projekata na temu Promicanje uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena u Hrvatskom saboru.“
 
Na Natječaj se mogu prijaviti udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju u području zaštite ljudskih prava i ravnopravnosti spolova najmanje dvije godine od dana registracije.
 
Ukupan iznos raspoloživih sredstava je  200.000,00 kuna, a visina pojedinačne financijske potpore do 80.000,00 kuna.
 
Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 1. ožujka 2011. 
 

Ostale informacije o natječaju uključujući i cjeloviti tekst natječaja te obrazac za prijavu i naputak možete pronaći ovdje.