Javni natječaj za prikupljanje ponuda za provedbu projekta „Vikend programi s djecom iz obitelji s petero i više djece“ u školskoj godini 2010./2011.

Zaklada „Hrvatska za djecu raspisuje javni natječaj za prikupljanje ponuda za provedbu projekta „Vikend programi s djecom iz obitelji s petero i više djece“ u školskoj godini 2010./2011. (u daljnjem tekstu: Projekt).

Prijave na ovaj Natječaj mogu podnijeti:
-         udruge građana osnovane sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji s brojnom djecom
-         pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, športskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti
-         tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
Svaka udruga, pravna osoba odnosno tijelo, koja ispunjava opće uvjete za prijavu projekata, može prijaviti na ovaj natječaj najviše tri projekta koje će provoditi u školskoj godini 2010./2011. 
Provedba Projekta može se povjeriti jednoj ili više udruga, pravnih osoba odnosno tijela, ako je to prikladnije odgovarajućoj skupini djece ili ako zbog mjesta izvođenja Projekta djecu izlaže dugotrajnom putovanju ili drugim pojačanim psihofizičkim naporima. 
 
Sve zainteresirane udruge, pravne osobe odnosno tijela moraju svoje projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis projekata, koje prijavljuju za dobivanje financijske potpore putem pošte na adresu:
 
Zaklada Hrvatska za djecu“, Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb,
s naznakom „za Natječaj - ne otvarati“
 
Uz original je potrebno dostaviti i dvije preslike natječajne dokumentacije.
 
Prijava na Javni natječaj (uz priloženu dokumentaciju) podnosi se u roku 15 dana od dana objave natječaja u „Vjesniku“, Večernjem listu, Jutarnjem listu i na internetskoj stranici Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (ikona Zaklada „Hrvatska za djecu“).
 
Sve dodatne informacije mogu se saznati na www.mobms.hr ili dobiti u Zakladi „Hrvatska za djecu“, na telefon 01/3657 901 i 01/3657 902, svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 sati.
 
Cjelokupni tekst natječaja možete preuzeti ovdje, a obrazac za prijavu ovdje.