Objavljen natječaj „Informiranje i edukacija potrošača u 2010. godini“

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva raspisalo je natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama za projekte informiranja i edukacije potrošača u 2010. godini. Financijske potpore će se dodijeliti udrugama koje djeluju u području zaštite prava potrošača te planiraju provesti projekte koji su izravno vezani za provedbu mjera iz zakona, nacionalnih strategija, programa i planova u području zaštite prava potrošača. Udruge podnose prijavu za projekte informiranja i edukacije potrošača u 2010. godini, koji se mogu provoditi najdulje do 30. lipnja 2011.

Očekuje se da će Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, u okviru raspoloživih financijskih sredstava iz Državnog proračuna, na temelju ovoga natječaja najboljim projektima udruga moći dodijeliti financijsku potporu u ukupnom iznosu do 250.000,00 kuna. Prijavu na natječaj treba dostaviti ili poslati poštom na adresu:
 
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Odjel za zaštitu potrošača
Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
 
uz isticanje naziva udruge na samoj kuverti kao i napomene „PRIJAVA NA NATJEČAJ „INFORMIRANJE I EDUKACIJA POTROŠAČA“ u 2010. g. - NE OTVARATI -. Rok za podnošenje prijava je zaključno do 1. rujna 2010. U nastavku donosimo objavljenu natječajnu dokumentaciju koju možete potražiti i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.
 

Tekst natječaja

Opisni obrazac prijave projekta

Obrazac proračuna projekta

Izjava o partnerstvu