Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekte organizacija civilnoga društva

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja projekata organizacija civilnoga društva (udruga) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Temeljem ovog Natječaja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za pojedini projekt odobrava sredstva donacije u iznosu od 10.000,00 do 80.000,00 kuna, ovisno o vrijednosti projekta i učincima koji se postižu u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Pravo na prijavu imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (NN 88/01, 11/02), čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite okoliša, energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije.
 
Ponude se dostavljaju preporučenom poštom, posebno za svaki projekt, a rok za dostavu natječajne dokumentacije je 16. rujna 2010. Ponude se mogu dostaviti za najviše dva projekta koji su predmet ovog Natječaja, a dostavljaju se na adresu:
 
Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost
Ksaver 208
10000 Zagreb
 
uz naznaku: „Prijava na Natječaj Fonda radi financiranja projekata udruga u području zaštite okoliša – Ne otvarati“. Cjelokupni tekst natječaja te popratne obrasce pronađite na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.