Raspisan natječaj za prijavu programa/projekata društava prijateljstva

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija raspisalo je Natječaj za prijavu programa/projekata društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava od igara na sreću planiranih u Državnom proračunu za 2010. godinu. Na ovaj se Natječaj mogu prijaviti udruge čija je djelatnost vezana uz njegovanje suradnje i prijateljstva među državama – društva prijateljstva. Sve zainteresirane udruge dužne su svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis programa/projekta koje prijavljuju.

Prijavu treba poslati isključivo poštom uz napomenu „Prijava na natječaj“ na adresu:
 
Ministarstvo vanjskih poslova i
europskih integracija Republike Hrvatske
Nikole Šubića Zrinskog 7-8
10 000 Zagreb
 
 
Prijave poslane na adrese drugih ministarstava ili tijela državne uprave smatrat će se nevažećima. Rok za podnošenje prijava unutar ovog Natječaja iznosi 30 dana od dana objave i traje zaključno sa 17. svibnja 2010. godine. Detaljne uvjete prijave te obrasce za prijavu možete pronaći na stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, a za sva dodatna pojašnjenja u svezi ovog Natječaja organizacije se mogu javiti na adresu e-pošte: drustva-prijateljstva@mvpei.hr.