Tijela državne uprave
ZATVORENI NATJEČAJI (closed tenders)

31.12.2015 - Objavljen Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja za 2015.

31.12.2015 - Natječaj Ministarstva gospodarstva u okviru poticanja povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

31.12.2015 - MRRFEU objavio indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

01.12.2015 - Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2015. godinu

24.08.2015 - Javni poziv za prijavu projekata udruga za financiranje izrade udžbenika za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2015./2016.

06.08.2015 - Poziv za prijavu projekata udruga u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika

28.07.2015 - Poziv Ministarstva socijalne politike i mladih za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece

18.06.2015 - Natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih usmjeren mladima za 2015.

17.06.2015 - Natječaj Ministarstva zdravlja za područje zdravlja za 2015.

17.06.2015 - Natječaj Ministarstva zdravlja za područje ovisnosti u 2015.

17.06.2015 - Natječaj Ministarstva zdravlja za projekte udruge iz područja psihosocijalne potpore

10.06.2015 - Natječaj Ministarstva kulture za neprofitne medije

01.06.2015 - Objavljen natječaj Agencije za mobilnost i programe EU za dodjelu Europske oznake jezika za inovativne projekte u nastavi i učenju jezika

29.05.2015 - Natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih usmjeren prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima

25.05.2015 - Odobreno 28 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnog društva

14.05.2015 - Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti u 2015. godini

07.05.2015 - Natječaj Ministarstva turizma za strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu

04.05.2015 - Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske objavio natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za 2015. godinu

30.04.2015 - Natječaj MZOS-a za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2015./2016.

27.04.2015 - Poziv Ministarstva socijalne politike i mladih za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu

15.04.2015 - Otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Ministarstva kulture o Nacrtu Programa dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim medijima

06.04.2015 - Poziv Ministarstva socijalne politike i mladih za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2015. godini i trogodišnjih programa regionalnih volonterskih centara za razdoblje od 2015. do 2018. godine

16.03.2015 - Javni poziv MZOS za financijsku potporu u pripremi i organizaciji znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2015.

13.02.2015 - Poziv za prijavu na natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći za 2015. godinu

29.01.2015 - Objavljen prvi natječaj za dodjelu prostora u državnom vlasništvu na korištenje udrugama

31.12.2014 - Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2014. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije

31.12.2014 - Poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projekata sufinanciranih u okviru programa EU u 2014

09.12.2014 - Odobreno 17 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnog društva

01.12.2014 - Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu

23.11.2014 - Javni natječaj za dodjelu financijske potpore za provedbu projekata savjetovanja potrošača za razdoblje 2014.-2015. godine

13.11.2014 - Odobreno 14 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnog društva

12.11.2014 - Natječaj za dodjelu financijske podrške organizacijama civilnog društva u području međunarodne razvojne suradnje

17.10.2014 - Javni poziv za Mjeru sufinanciranja projekata zadruga hrvatskih branitelja ugovorenih u okviru programa Europske unije

02.10.2014 - Nagrada za promicanje prava djeteta u 2014. godini

02.10.2014 - Natječaj za prijavu programa/projekata društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava

22.09.2014 - Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2014./2015.

10.09.2014 - Odobreno 15 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnog društva

01.09.2014 - Javni natječaj za dodjelu financijske potpore za provedbu projekta savjetovanja potrošača

22.08.2014 - Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina

28.06.2014 - Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima

13.06.2014 - Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

15.05.2014 - Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za OCDe

29.04.2014 - Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za 2014. godinu

28.04.2014 - Poziv za prijavu na Natječaj za financiranje projekata udruga usmjerenih promociji i zaštiti prava djece i podršci obitelji

25.04.2014 - Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici

23.04.2014 - Poziv za prijavu na Natječaj za financiranje programa lokalnih volonterskih centara u 2014. godini

16.04.2014 - Natječaj za prijavu prijedloga projekata iz područja zdravlja u Republici Hrvatskoj

16.04.2014 - Natječaj za prijavu prijedloga projekata udruga i zdravstvenih organizacija iz područja psihosocijalne potpore oboljelima od malignih, kroničnih i zaraznih bolesti

14.04.2014 - Natječaj za prijavu projekata udruga/zdravstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u području prevencije/tretmana/liječenja/rehabilitacije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika za 2014. godinu

14.04.2014 - Javni poziv za Program "Poduzetništvo u kulturi" za 2014. godinu

31.03.2014 - Natječaj za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

31.03.2014 - Javni poziv za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2014.

05.03.2014 - Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa iz područja socijalne skrbi, za financijsku potporu udrugama osoba s invaliditetom, udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom i udrugama koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću

03.02.2014 - Javni poziv Ministarstva gospodarstva za potpore energetske učinkovitosti – donacije neprofitnim organizacijama

31.12.2013 - Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva

31.12.2013 - Godišnji plan natječaja

30.12.2013 - Javni poziv za prijavu manifestacija za dodjelu potpore organizatorima znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija i lokalno-tradicijskih manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2013. godini

15.12.2013 - Javni poziv Ministarstva gospodarstva za potpore energetske učinkovitosti – donacije neprofitnim organizacijama

10.12.2013 - Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge objavio Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu

27.11.2013 - Natječaj o dodjeli financijske potpore udrugama za projekt "Informiranje i edukacija potrošača" u 2013. godini

16.11.2013 - Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2013. godinu

18.10.2013 - IPARD natječaj za Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja

13.10.2013 - Natječaj za prijavu programa/projekata društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava od igara na sreću planiranih u Državnom proračunu za 2013. godinu

01.10.2013 - Javni poziv za ugovaranje novinarskih radova u neprofitnim medijima

15.09.2013 - Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2014. godinu

07.09.2013 - Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2013./2014.

04.09.2013 - Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima

01.09.2013 - Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija/znanstveno - stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta za dodjelu pokroviteljstva/sufinanciranja iz nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta u 2013. godini

01.09.2013 - Poziv za iskazivanje interesa Ministarstva poljoprivrede – projekti koji će se financirati u 2014. iz EU fondova

23.08.2013 - Javni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoći pri uključivanju učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni proces

12.08.2013 - Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima

11.07.2013 - Natječaj Ministarstva gospodarstva za provedbu projekta savjetovanja potrošača u 2013.

21.06.2013 - Natječaj za prijavu projekata udruga za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2013. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

19.06.2013 - Poziv za prijavu prijedloga projekata iz područja socijalne skrbi, za financijsku potporu udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, u okviru raspoloživih sredstava za 2013. godinu

31.05.2013 - Javni poziv za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u školskoj godini 2012./2013.

16.05.2013 - Natječaj Ministarstva zdravlja

08.05.2013 - Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji

08.05.2013 - Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece

19.04.2013 - Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava

04.04.2013 - Javni poziv za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu u 2013.

18.03.2013 - Javni natječaj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH

11.03.2013 - Javni natječaj za promicanje vrijednosti Domovinskog rata

11.03.2013 - Javni natječaj za psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom i HRVI iz Domovinskog rata

11.03.2013 - Javni natječaj za sudionike i stradalnike Drugog svjetskog rata

02.02.2013 - Poziv Ministarstva socijalne politike i mladih za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u RH

15.01.2013 - Natječaj Ministarstva vanjskih i europskih poslova

31.12.2012 - Javni poziv Ministarstva poljoprivrede

31.12.2012 - Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2012. godinu

24.11.2012 - Javni poziv Savjeta za nacionalne manjine

05.10.2012 - Javni natječaj za prikupljanje ponuda za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu

01.10.2012 - Javni poziv Ministarstva zdravlja za prijavu jednokratnih potpora udrugama koje djeluju na području zdravstva

30.09.2012 - Natječaj Ministarstva vanjskih i europskih poslova za prijavu programa i projekata društava prijateljstva

01.09.2012 - Natječaj Ministarstva kulture – Program javnih potreba u kulturi za 2013.

31.08.2012 - Javni poziv Ministarstva turizma

20.07.2012 - Poziv Ministarstva socijalne politike i mladih za prijavu prijedloga projekata udruga mladih i za mlade

09.07.2012 - Poziv Ministarstva socijalne politike i mladih za prijavu projekata udruga usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece

09.07.2012 - Poziv Ministarstva socijalne politike i mladih za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti

09.07.2012 - Natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih za projekte udruga koji se odnose na rad klubova za mlade

01.07.2012 - Natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih za dodjelu sredstava za rad Regionalnih info-centara za mlade

30.06.2012 - Natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih – projekti usmjereni obiteljima

29.06.2012 - Natječaj Ministarstva pravosuđa za financiranje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih fakulteta za rad pravnih klinika

24.06.2012 - Natječaj Ministarstva zaštite okoliša i prirode

15.06.2012 - Natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

11.06.2012 - Natječaj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

04.06.2012 - Natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

28.05.2012 - Natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta

14.05.2012 - Natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta

14.05.2012 - Poništenje natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih za prijavu projekata udruga usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece i prevenciji ovisnosti

07.05.2012 - Javni poziv Ministarstva zdravlja za prijavu projekata udruga iz područja zdravstva

07.05.2012 - Javni poziv Ministarstva zdravlja za prijavu projekata udruga iz područja ovisnosti

07.05.2012 - Javni poziv Ministarstva zdravlja za prijavu projekata udruga iz područja psihosocijalne potpore oboljelima od malignih i kroničnih bolesti

05.05.2012 - Javni poziv Ministarstva socijalne politike i mladih za prijavu programa udruga za razvoj volonterstva

02.05.2012 - Natječaj Ministarstva branitelja za prijavu projekata udruga branitelja

02.05.2012 - Natječaj Ministarstva branitelja za prijavu projekata udruga iz Domovinskog rata koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba hrvatskih branitelja s invaliditetom i HRVI iz Domovinskog rata

25.04.2012 - Natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih

23.04.2012 - Natječaj Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske

14.04.2012 - Natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

21.03.2012 - Natječaj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga

30.01.2012 - Natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih

31.12.2011 - Godišnji Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata OCD ugovorenih u okviru programa Europske unije

02.12.2011 - Javni poziv Savjeta za nacionalne manjine

15.11.2011 - MZSS - jednokratne potpore u području zdravstva i socijalne skrbi

01.09.2011 - Natječaj Ministarstva turizma – sufinanciranje za turističke projekte kojima su odobrena sredstva iz predpristupnih fondova EU i drugih međunarodnih fondova

12.08.2011 - Natječaj Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u 2011. – organiziranje skupova/manifestacija

20.07.2011 - Natječaj Ministarstva kulture u sklopu javnih potreba u kulturi za 2012.

09.06.2011 - Natječaj MOBMS za regionalne Info-centre za mlade

31.05.2011 - Javni poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“

29.05.2011 - Natječaj MZOŠ za udruge u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2011./2012.

16.05.2011 - MZSS natječaj za financijsku potporu udrugama iz dijela prihoda od igara na sreću za 2011

13.05.2011 - Natječaj Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za udruge

21.04.2011 - Natječaj MOBMS za udruge proistekle ih Domovinskog rata

11.04.2011 - MOBMS natječaj za udruge koje se bave osobama s invaliditetom

28.03.2011 - Natječaj Ureda za ljudska prava

24.03.2011 - Natječaj MOBMS za prijavu projekata udruga usmjerenih obitelji

21.03.2011 - Natječaj MOBMS za prijavu projekata udruga usmjerenih djeci

21.03.2011 - Natječaj MOBMS za prijavu projekata koji se odnose na rad regionalnih Info-centara

21.03.2011 - Natječaj MOBMS za prijavu projekata koji se odnose na rad klubova za mlade

20.03.2011 - Natječaj Ministarstva kulture iz područja zaštite prirode

17.03.2011 - Natječaj MZOPU za financiranje projekata nevladinih udruga za područje zaštite okoliša i prostora

07.03.2011 - Natječaj MVPEI za prijavu projekata udruga u 2011. godini

06.03.2011 - Natječaj MOBMS za prijavu Programa rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji

05.03.2011 - MRRŠVG- Javni poziv za podnošenje zahtjeva za osnivanje prava služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu RH

01.03.2011 - Natječaj Ureda za ravnopravnost spolova VRH u 2011.

01.03.2011 - Natječaj MZOŠ za novčanu potporu u pripremi znanstvenih skupova

17.01.2011 - Natječaj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga VRH u 2011.

27.11.2010 - Savjet za nacionalne manjine – natječaj za udruge u 2011.

15.11.2010 - Natječaj MZSS iz područja zdravstva (lutrijska sredstva)

15.11.2010 - Natječaj Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u 2010. (jednokratne potpore do 15.11.2010.)

21.10.2010 - Javni natječaj za prikupljanje ponuda za provedbu projekta „Vikend programi s djecom iz obitelji s petero i više djece“ u školskoj godini 2010./2011.

20.09.2010 - Ispravak MINGORP Natječaja „Informiranje i edukacija potrošača u 2010.“

16.09.2010 - Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – sufinanciranje u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

16.09.2010 - Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekte organizacija civilnoga društva

16.09.2010 - Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - sufinanciranje u području zaštite okoliša

01.09.2010 - Objavljen natječaj „Informiranje i edukacija potrošača u 2010. godini“

20.07.2010 - Natječaj Ministarstva kulture u 2011.

09.06.2010 - Natječaj MOBMS za prijavu projekata udruga usmjerenih djeci

09.06.2010 - Natječaj MOBMS za klubove mladih

04.06.2010 - Natječaj MOBMS za prijavu projekata udruga usmjerenih obitelji

01.06.2010 - Natječaj Ureda za ravnopravnost spolova za udruge u 2010.

01.06.2010 - Hrvatska turistička zajednica – Potpora programima sustava turističke zajednice u turistički manje razvijenim područjima u 2010.

29.05.2010 - Natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa – izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje

17.05.2010 - Raspisan natječaj za prijavu programa/projekata društava prijateljstva

03.05.2010 - Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti raspisalo natječaj za projekte udruga za zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom i borbu protiv svih oblika ovisnosti

01.05.2010 - Natječaj Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u 2010.

31.03.2010 - MVPEI natječaj za udruge za 2010. u okviru praćenja pristupanja Hrvatske EU

17.03.2010 - Natječaj Ureda za ljudska prava VRH za udruge

27.02.2010 - Ministarstvo kulture – Natječaj za udruge u području zaštite prirode

25.02.2010 - Natječaj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH

28.01.2010 - Natječaj Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti – podrška osobnih asistenata osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

22.01.2010 - Natječaj Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti – projekti i programi udruga iz Domovinskog rata

15.01.2010 - Natječaj Ministarstva pravosuđa - besplatna pravna pomoć

31.12.2009 - Natječaj Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija za prijavu programa/projekata udruga čija je djelatnost vezana uz njegovanje suradnje i prijateljstva među državama

15.11.2009 - Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi objavilo natječaj za udruge

12.11.2009 - Savjet za nacionalne manjine – natječaj za udruge

31.10.2009 - Natječaj Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

30.09.2009 - Ministarstvo turizma – Javni pozivi za prijavu projekata

15.09.2009 - Natječaj Hrvatske zajednice tehničke kulture – lutrijska sredstva za tehničku kulturu u 2009.

15.08.2009 - Natječaj Ureda za ravnopravnost spolova 2009.

28.07.2009 - Natječaj Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija za prijavu programa/projekata društava prijateljstva

20.07.2009 - Natječaj Ministarstva kulture za 2010.

01.07.2009 - Natječaj Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

12.06.2009 - Natječaj Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za klubove mladih

03.06.2009 - Natječaj Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija

25.05.2009 - Natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa – izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje

06.04.2009 - Javni poziv Ministarstva kulture za područje zaštite prirode

01.04.2009 - Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti – Natječaj za prijavu projekata udruga usmjerenih djeci u okviru Nacionalne kampanje protiv tjelesnog kažnjavanja djece u RH

20.03.2009 - Ministarstvo pravosuđa objavilo natječaj za financiranje pružanja besplatne pravne pomoći

10.03.2009 - Natječaj Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

08.03.2009 - Natječaj za osobnog asistenta Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

08.03.2009 - Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti - Natječaj za udruge koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom i udruga koje pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti

02.03.2009 - Natječaj Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za udruge branitelja iz Domovinskog rata

16.02.2009 - Natječaj Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

31.12.2008 - Natječaj Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija za dodjelu potpora programima/projektima udruga kojima se njeguje suradnja i prijateljstvo među državama

01.12.2008 - Natječaj Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

28.11.2008 - Natječaj Ministarstva turizma – “Turizam bez zapreka”

12.11.2008 - Natječaj Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstva kulture za sufinanciranje provedbe Pilot projekta "Poduzetništvo u kulturi" za 2008. godinu

15.09.2008 - Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2009. godinu

18.08.2008 - Objavljen natječaj za udruge iz Domovinskog rata

17.07.2008 - Natječaj Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za udruge na otocima

11.07.2008 - Natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

01.07.2008 - Ured za ravnopravnost spolova objavio natječaj za udruge

30.06.2008 - Natječaj Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

28.06.2008 - Natječaj Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva

25.05.2008 - Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavilo natječaj za klubove mladih

16.05.2008 - Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavilo natječaj u područjima za djecu i za mlade

16.05.2008 - Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavilo natječaj za projekte usmjerene obitelji i zaštiti od nasilja u obitelji

07.05.2008 - Natječaj Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija za dodjelu potpora projektima udruga iz područja informiranja hrvatske javnosti o procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

07.05.2008 - Natječaj Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija za dodjelu potpora projektima udruga koje njeguju suradnju i prijateljstvo među državama

05.05.2008 - Ured za ljudska prava objavio natječaj za udruge

05.05.2008 - Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti - natječaj za osobne asistente za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

29.04.2008 - Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva objavilo natječaj za udruge u 2008.

28.04.2008 - Ministarstvo kulture raspisalo natječaj za projekte iz područja zaštite okoliša

15.03.2008 - Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2008.godinu

20.02.2008 - Hrvatska turistička zajednica raspisala natječaj za sufinanciranje u 2008. godini

14.02.2008 - Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga objavio javni natječaj

03.01.2008 - Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti -Poziv za prijavu projekata udruga osoba s invaliditetom

15.09.2007 - Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2008.godinu

04.08.2007 - Natječaj Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za financijsku potporu projektima koji donose nove ideje, te modele razvoja i/ili načine rješavanja postojećih problema

27.06.2007 - Natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za financijske potpore projektima i/ili programima udruga u školskoj godini 2007./2008.

10.05.2007 - Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija/ Uprava za hrvatske manjine, iseljeništvo i useljeništvo

04.05.2007 - Poziv za prijavu prijedloga projekata koji se odnose na rad klubova za mlade za dodjelu financijske potpore u 2007. godini

30.04.2007 - Natječaj Ureda za ravnopravnost spolova u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2007. godinu

20.04.2007 - Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti - natječaj za raspodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2007. godinu

31.03.2007 - Natječaj iz područja zdravstva iz Državnog proračuna za jednogodišnje projekte i trogodišnje programe

31.03.2007 - Natječaj iz područja socijalne skrbi iz dijela prihoda od igara na sreću

10.03.2007 - Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka - Javni poziv

28.02.2007 - Natječaj Ureda za ljudska prava za prijavu projekata udruga u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2007. godinu.

14.02.2007 - Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga VRH - Poziv za prijavu projekata udruga

06.02.2007 - Natječaj Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna koji za 2007. godinu

29.01.2007 - Natječaj Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

01.01.2007 - Natječaj Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u okviru raspoloživih financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2007. godinu

01.01.2007 - Natječaj Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2007. godinu