Natječaj Grada Zagreba za programe/projekte za branitelje, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata

Gradski ured za zdravstvo i branitelje objavio je Natječaj za predlaganje programa ili projekata socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata za 2010. Udruge i druge pravne i fizičke osobe na ovaj natječaj mogu prijaviti najviše pet programa za odobravanje financijske potpore. Prijedloge programa s navedenom dokumentacijom, potpisane, u zatvorenoj omotnici treba dostaviti na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo i branitelje, Trg S. Radića 1, Središnja pisarnica, prizemlje lijevo, s naznakom: 

"Prijava programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata za 2010. – ne otvarati“.
 
 
Rok za dostavu prijava je 11. studenoga 2009. U nastavku preuzmite prijavnu dokumentaciju, a detaljnije upute i kriterije za odabir potražite ovdje.

 

Obrazac prijave za udruge

Obrazac prijave programa