Grad Sinj raspisao poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2010.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Sinja jesu kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Sinja. Među ostalim, ovim javnim pozivom financirat će se djelatnosti udruga i ustanova u kulturi, kulturno-umjetničkih društava, muzejsko-galerijska i likovna djelatnost itd.

Rok za prijavu je 31. listopada 2009., a detalje potražite ovdje.