Grad Karlovac – natječaj u području zaštite okoliša

Upravni odjel Grada Karlovca za poduzetništvo i zaštitu okoliša objavio je

 
Poziv
za predlaganje programa s područja zaštite okoliša i Projekta „Karlovac-Zdravi grad“ Grada Karlovca u okviru proračuna za 2010.
 
U sklopu natječaja financirat će se projekti iz slijedećih područja:
 
I Zaštita okoliša
1. unaprjeđenje zaštite okoliša
2. detekcija zagađenih područja grada (divlja odlagališta)
3. zaštita voda i ribljeg fonda
4. ekološka edukacija građana, posebno djece i mladeži
5. obilježavanje ekološki važnih datuma (Svjetski dan voda, Dan planete Zemlje, Europski dan parkova, Svjetski dan zaštite okoliša, Europski tjedan kretanja)
6. ostale aktivnosti korisnika koje pridonose promicanju zaštite okoliša
7. programi kapitalnih ulaganje u zaštitu okoliša
 
II Projekt „Karlovac-zdravi grad“
 1. održivi razvitak grada
 2. stilovi zdravog života
 3. djeca i mladi
 4. briga za starije
 5. podrška osobama s invaliditetom
 6. stradalnici iz rata
 7. promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje
 8. promicanje kretanja, pješačenja i biciklizma
 9. promicanje nepušenja
 10. promicanje zdrave prehrane
 11. zdravstvena zaštita žena (trudnica i sl.)
 12. zdravlje obitelji / kvaliteta života obitelji
 13. biti roditelj
 14. priprema mladih za brak
 15. zaštita životinja
Prijave na natječaj mogu se slati do zaključno do 30. rujna 2009.

Više: Grad Karlovac