Grad Rijeka – natječaj u okviru programa javnih potreba u kulturi za 2010.

Odjel gradske uprave za kulturu objavio je Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2010. godini. Program javnih potreba u kulturi u 2010. donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke na prijedlog gradonačelnika.

Natječaj se odnosi na kulturne djelatnosti, programe, akcije i manifestacije od interesa za Grad Rijeku koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke. Otvoren je za pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture: ustanove kojima je osnivač Grad Rijeka i ostale ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije i ostale pravne i fizičke osobe.
 
Rok za podnošenje prijedloga programa je 15. rujna 2009.

Više: Grad Rijeka