Natječaj Grada Splita za prijavu projekata udruga mladih i udruga za mlade za ostvarivanje prava na financijske potpore

Grad Split objavio je Natječaj za prijavu projekata udruga mladih i udruga za mlade za ostvarivanje prava na financijske potpore.

Opći cilj natječaja je dodatni poticaj organizacijama civilnoga društva i stvaranje uvjeta koji će doprinijeti zadovoljavanju potreba mladih na području Splita te podizanju kvalitete njihova života.
Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje moraju ispuniti propisane uvjete, dok je partnerstvo na projektu poželjno.
 
Za financiranje projekata osigurano je 200.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna, a najviši iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu 35.000,00 kuna.
 
Rok za podnošenje prijava je 24. kolovoza 2015. godine.
 

Više informacija o natječaju i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje.