Riječki program lokalnog partnerstva

Grad Rijeka raspisao je javni natječaj za prijavu prijedloga projekta za "Riječki program lokalnog partnerstva", namijenjen vijećima mjesnih odbora na području grada Rijeke, udrugama i grupama građana zainteresiranih za neposredno sudjelovanje u uređenju manjih neuređenih javnih površina ili njihovih dijelova (park, dječja igrališta, drvoredi, cvjetne gredice, šetnice, neuređene zelene površine, manji divlji deponiji neopasnog komunalnog otpada i sl.).

 
Program lokalnog partnerstva podrazumijeva sufinanciranje komunalne opreme, građevnog materijala i sadnica, te troškove korištenja građevinskih strojeva u iznosu do 30.000,00 kuna po projektu. Rok za prijavu na natječaj je 5. ožujka 2009., a u sklopu natječaja bit će organizirana i radionica na temu "Kako napisati prijedlog projekta". Detaljnije informacije potražite na Internet stranicama Grada Rijeke.