Poziv za sufinanciranje udruga u Zagrebačkoj županiji

Zagrebačka županija objavila je poziv za prijavu programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u zdravstvenoj, socijalno-humanitarnoj i sličnoj djelatnosti radi sufinanciranja djelatnosti zdravstvenih, socijalno-humanitarnih i sličnih udruga i organizacija u 2009. godini. Pravo na podnošenje prijava imaju sve zdravstvene, socijalno-humanitarne i slične udruge i organizacije čija se djelatnost obavlja na nivou Zagrebačke županije ili će se njihovi programi i projekti provoditi na županijskom nivou.

Popunjeni obrasci i potrebna dokumentacija dostavljaju se na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, s naznakom "Prijava programa – zdravstvena i socijalno-humanitarna djelatnost". Rok za prijavu ističe 17. prosinca 2008., a obrasce za prijavu možete potražiti ovdje.
 
Više detalja na internetskim stranicama Zagrebačke županije.