Natječaj Međimurske županije za 2009.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine Međimurske županije je 27. listopada objavio javni poziv za predlaganje projekata organizacija civilnog društva za financijsku potporu iz proračuna Međimurske županije za 2009.

Na natječaj se svojim projektima mogu javiti udruge građana registrirane na području Međimurske županije čija djelatnost je usmjerena na provođenje projekata kojima se zadovoljavaju potrebe njihovih članica i članova i društvene zajednice u cjelini, te koji su usmjereni na razvoj civilnog društva.

Područja prijave projekata organizacija civilnog društva:
- zdravstva, socijalne skrbi i zaštite invalida, djece i mladih, te drugih socijalno osjetljivih skupina;
- humanitarne djelatnosti; - odgoja,obrazovanja, razvoja i promoviranja vrijednosti građanskog društva, demokracije i civilnog društva;
- promicanje ljudskih prava i nacionalnih manjina zaštite okoliša i prirode, očuvanje autohtonih vrsta, unapređenje kvalitete života, te drugih djelatnosti značajnih za stanovnike Međimurske županije.

Svaka udruga, koja djeluje u području u kojem prijavljuje projekt, ima pravo prijaviti na ovaj Poziv najviše dva projekta.
 
Ovim Pozivom nisu obuhvaćene udruge čija se djelatnost financira po posebnim propisima (npr. Zakon o sportu, Zakon o Studentskom zboru, Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Zakon o lovstvu, Zakon o vatrogastvu, Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, itd.).
 
Projekti koji nisu obuhvaćeni ovim Pozivom:
- projekti usmjereni na političke i vjerske ciljeve i aktivnosti;
- projekti za koje su potrebna velika financijska sredstva; projekti koji su isključivo utemeljeni na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata;
- projekti usmjereni na obavljanje aktivnosti koje se odnose isključivo na osnovnu djelatnost udruge;
- projekti koje se odnose isključivo na jednokratne manifestacije (npr. izleti, hodočašća, posjete kinu, kazalištu i kulturnim institucijama i sl.) u zemlji i inozemstvu.
 
Obrasci za prijavu dostupni su na internetskoj stranci www.medjimurska-zupanija, ili osobno u Međimurskoj županiji, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i nacionalne manjine.
 
Prijave se dostavljaju osobno ili poštom na adresu: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine, R. Boškovića 2,40 000 Čakovec-uz napomenu: " Prijava projekata udruga civilnog društva za 2009. godinu". Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima ovoga Poziva neće se razmatrati.
 
Rok za podnošenje prijava projekata je 21. studenog 2008.
 
Više: www.medjimurska-zupanija.hr