Javni poziv korisnicima proračuna grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima grada Čakovca za 2015. godinu

Grad Čakovec raspisao je Javni poziv za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca u 2015. godini.

Rok za podnošeje prijava je 6. listopada 2014., a sve informacije pronađite ovdje.