Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2015. godinu

Grad Split je objavio Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2015. godinu

Rok za prijavu je 1. listopada 2014., a sve informacije možete pronaći ovdje.