Javni poziv za prijavu programa/projekata neprofitnih organizacija od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju za 2014. godinu

U Proračunu Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Razdjel 1. Ured Županije planirana su sredstva namijenjena za sufinanciranje programa/projekata neprofitnih organizacija od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju, odnosno usmjerenih na razvoj i promicanje civilnog društva na području Primorsko-goranske županije i promicanje općih vrijednosti od značaja za Primorsko-goransku županiju.

Prijave se mogu poslati za sufinanciranje programa/projekata koji će se provoditi tijekom 2014. godine.
 
Rok za prijavu programa/projekata je 15. rujna 2014., a sve informacije pronađite ovdje.