Poziv za prijavu projekata udruga Vukovarsko-srijemske županije

Vukovarsko-srijemska županija – Poziv za prijavu projekata udruga
 
Vukovarsko-srijemska županija (Odbor za koordinaciju dodjele financijske potpore projektima udruge Vukovarsko-srijemske županije) objavila je 14. studenoga 2007. godine Poziv za prijavu projekata udruga u Vukovarsko-srijemskoj županiji za dodjelu financijske potpore u 2008. godini.
Udruge mogu prijaviti projekte kojima se potiče razvoj civilnog društva i utječe na poboljšanje kvalitete življenja svih građana županije, kroz sljedeće prioritete:
  • interesno udruživanje udruga u okviru zajedničkih ciljeva
  • razvoj humanitarnih djelatnosti
  • unapređenje kvalitete življenja
  • zaštita i promicanje ljudskih prava
  • razvoj ljudskih potencijala (edukacije, informiranje i savjetovanje)
  • zaštita i očuvanje okoliša
Rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. prosinca 2007. godine.
 

Više o natječaju: vukovarsko-srijemska-zupanija.hr