Javni poziv za prijavu programa humanitarnih i socijalnih udruga radi ostvarivanja prava na potporu iz sredstava Proračuna Grada Varaždina za 2014. godinu.

Grad Varaždin je objavio Javni poziv za prijavu programa humanitarnih i socijalnih udruga radi ostvarivanja prava na potporu iz sredstava Proračuna Grada Varaždina za 2014. godinu.

Rok za podnošenje prijava je 15. listopada 2013., a sve informacije dostupne su ovdje.