Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Garešnice za 2013. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti i opću upravu Grada Garešnice objavio je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Garešnice za 2013. godinu. Rok za podnošenje prijava je 5. listopad 2012. godine, a više informacija pronađite ovdje