Poziv za predlaganje sufinanciranja programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2013. godinu

Zagrebačka županija objavila je Poziv za predlaganje sufinanciranja programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu. Sredstva će se dodjeljivati za knjižničnu, izdavačku i muzejsko-galerijsku djelatnost, zatim za zaštitu kulturnih dobara, amaterizam u kulturi te za kulturne programe pučkih otvorenih učilišta i centara za kulturu.

Prijave se primaju do 30. rujna 2012., a više informacija pronađite ovdje.