Poziv za predlaganje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2013. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Samobora objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2013. godinu.

Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Samobora jesu djelatnosti, programi te poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Samobor.
 
Rok za podnošenje prijedloga programa je 15. rujna 2012. godine, a više informacija pronađite ovdje.