Natječaj Zagrebačke županije za organizacije civilnog društva za zaštitu okoliša i prirode

Zagrebačka županija je objavila Natječaj za dodjelu financijske potpore programila i/ili projektima organizacija civilnog društva za zaštitu okoliša i prirode sa sjedištem na području Zagrebačke županije u 2012. Na natječaj se mogu javiti udruge koje imaju sjedište u Zagrebačkoj županiji te aktivno djeluju na njenom području, a upisane su u Registar Udruga Republike Hrvatske kao Udruge za zaštitu okoliša i prirode. Najmanji iznos financijske potpore koji se može odobriti po jednoj udruzi iznosi 5.000 kuna, a najveći 40.000 kuna. 

Rok za podnošenje prijava je 11. lipanj 2012., a više o natječaju pogledajte ovdje.