Javni natječaj Grada Zagreba za udruge mladih ili udruge za mlade za 2012.

Grad Zagreb je raspisao Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba za 2012.

Financijske potpore za pojedini program/projekt odobravaju se u iznosu od najmanje 10.000,00 kn do najviše 50.000,00 kuna. Programi ili projekti udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba obuhvaćaju područja:
 
1. obrazovanje i informatizacija mladih;
2. zapošljavanje i poduzetništvo mladih;
3. socijalna politika prema mladima;
4. zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje mladih;
5. aktivno sudjelovanje mladih u društvu;
6. izgradnja civilnog društva i volonterski rad;
7, kultura mladih i slobodno vrijeme;
8. mobilnost, informiranje i savjetovanje mladih.
 
Rok za podnošenje prijava je 3. veljače 2012., a svu potrebnu dokumentaciju i upute za prijavu pronađite na internetskim stranicama Grada Zagreba.