Javni natječaj Grada Zagreba iz područja zaštite potrošača za 2012.

Grad Zagreb je raspisao Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite potrošača za 2012.

Financijske potpore za pojedini program/projekt odobravaju se u iznosu od najmanje 10.000,00 kn do najviše 70.000,00 kuna. Područja zaštite potrošača od interesa za Grad Zagreb na području korištenja javnih usluga su:
 
1. edukacija potrošača,
2. informiranje potrošača,
3. savjetovanja potrošača
 
Rok za podnošenje prijava je 3. veljače 2012., a obrasce za prijavu i Naputak za pripremu proračuna za financijsku potporu za programe/projekte možete pronaći na internetskim stranicama Grada Zagreba.