Javni poziv za predlaganje ostalih javnih potreba grada Trilja za 2012.

Grad Trilj raspisao je Javni poziv za predlaganje ostalih javnih potreba Trilja za 2012. godinu. Obzirom da je u tijeku priprema proračuna grada Trilja za 2012., ovim pozivom pozivaju se javne ustanove, udruge građana i drugi oblici organiziranja građana iz oblasti predškolskog odgoja, školstva, turizma, protupožarne i civilne zaštite, religije, politike, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih potreba koje djeluju na području grada Trilja, da predlože svoje programe i potrebe za (su)financiranje iz proračuna u 2012.

Prijave se podnose poštom ili osobnom dostavom na adresu grada Trilja, Poljičke republike 15, 21240 Trilj, s naznakom „za ostale programe javnih potreba“, a rok za podnošenje prijava je 18. studeni 2011.
 
Tekst Javnog poziva