Javni natječaj za projekte usmjerene na praćenje pristupanja RH u EU Brodsko-posavske županije

Brodsko-posavska županija rapisala je Javni natječaj za prijavu projekata udruga za dodjelu financijske potpore iz sredstava Savjeta za europske integracije Brodsko-posavske županije. Cilj ovog natječaja je poduprijeti provedbu Komunikacijske strategije za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo na području Brodsko-posavske županije. Na ovaj natječaj pojedina udruga može prijaviti samo jedan projekt, a obavezna komponenta projekta trebaju biti aktivnosti na  obilježavanju Europskog tjedna u Brodsko-posavskoj županiji početkom svibnja 2012. Sve aktivnosti moraju se provoditi na području Brodsko-posavske županije, a najviši iznos financijske potpore koji se jednoj udruzi može odobriti putem ovog natječaja je 10.000,00 kuna.

Odluku o odabiru projekata koji će dobiti financijsku potporu donosi povjerenstvo, u roku od 14 dana od dana zatvaranja natječaja, a uspješni prijavitelji potpisuju Ugovor o dodjeli financijske potpore za provedbu projekta s Brodsko-posavskom županijom. Glavni kriteriji za procjenjivanje projekata bit će institucionalna sposobnost i iskustvo udruge u provođenju sličnih projekata, kvaliteta prijavljenog projekta te zadovoljavajući omjer procjenjenih troškova i očekivanih rezultata.
 
Sve zainteresirane udruge svoje projekte trebaju prijaviti na propisanim obrascima s detaljnim opisom projekta kojeg prijavljuju. Rok za prijavu je 30. studenoga 2011., a obrasci za prijavu, zajedno s detaljnim uputama za prijavljivanje, tijekom roka za dostavu prijava mogu se pronaći na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije.