Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi od interesa za grad Obrovac za 2012.

Grad Obrovac objavio je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi od interesa za grad Obrovac za 2012. godinu. Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Obrovca jesu kulturne djelatnosti: programi i manifestacije od interesa za Grad Obrovac , a koje Grad Programom utvrdi kao svoje javne potrebe.

Prijedlozi programa moraju biti prijavljeni na propisanoj prijavnici koja se u elektronskom obliku može preuzeti ovdje. Prijedlog programa treba sadržavati financijski plan, odnosno specifikaciju troškova za izvršenje pojedinih dijelova programa (iznos vlastitih sredstava, udio sredstava koje bi trebao osigurati Grad, odnosno udio sredstava iz drugih izvora). Rok za dostavu prijedloga je 15. studenoga 2011. na adresu:
 
Grad Obrovac
Odsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti
Trg Dr. F. Tuđmana 1,
23450 Obrovac.
 
Detaljnije upute pronađite na mrežnim stranicama Grada Obrovca.