Poziv za financiranje programa za zadovoljenje javnih potreba u športu grada Obrovca za 2012.

Grad Obrovac objavio je Poziv za financiranje programa za zadovoljenje javnih potreba u športu grada Obrovca za 2012. godinu. Njime je grad Obrovac pozvao športske udruge i saveze, odgojno-obrazovne ustanove, učenička i studenska športska društva, te druge pravne osobe i građane, koji samostalno osobnim radom obavljaju djelatnost športa, na predlaganje Programa javnih potreba u športu od važnosti i interesa građana.

Prijedlozi programa moraju biti prijavljeni na propisanoj prijavnici koja se može preuzeti na mrežnim stranicama grada Obrovca, a rok za dostavu prijedloga je 15. studenoga 2011. Detaljnije upute pronađite ovdje.