Poziv za predlaganje programa javnih potreba grada Opuzena za 2012.

Jedinstveni upravni odjel grada Opuzena objavio je Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: predškolskog odgoja, športa i kulture grada Opuzena za 2012. godinu. U Program javnih potreba grada Opuzena za 2012. godinu u skladu sa Zakonom uvrstiti će se:

  • u području predškolskog odgoja-sufinanciranje standarda predškolskog odgoja,
  • u području športa-sufinanciranje Zakonom propisanih programskih djelatnosti udruga i zajednica u športu na razini grada Opuzena,
  • u području kulture-redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za grad Opuzen kao i onih utvrđenih zakonom; organiziranje akcija i manifestacija u knjižničarskoj djelatnosti, održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, akcije i manifestacije likovne i galerijske djelatnosti i slično.
 
Uz obrazloženje prijedloga, potrebno je dostaviti financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa, u kojem treba navesti: podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koji si osigurani iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava za koja se predlaže da ih osigura grad Opuzen.
 
Uz obrazložene prijedloge za svaki program obvezno je dostaviti podatke na posebnoj prijavnici koja se može dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Opuzena te, u elektroničkom obliku, ovdje. Uz prijavnicu potrebno je dostaviti i pregled prihoda i rashoda za 2010. godinu.
 
Rok za podnošenje prijedloga je 18. studenoga 2011., a detaljnije informacije potražite na mrežnim stranicama grad Opuzena.