Potpore programima/aktivnostima javnih potreba u društvenim djelatnostima općine Čepin

Općina Čepin objavila je Poziv za predlaganje programa/aktivnosti javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2012. Prijedlog programa/aktivnosti za 2012. treba sadržavati obrazloženje programa/aktivnosti, financijski plan - odnosno specificirani troškovnik za izvršenje predloženog programa/aktivnosti u kojem će se navesti podatke: o ukupnim troškovima, o dijelu sredstava koja korisnik osigurava iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava za koja predlaže da ih osigura općina Čepin.

Prijedlozi programa/aktivnosti šalju se na adresu
 
Općina Čepin
Kralja Zvonimira 105
31431 Čepin
 
na propisanoj prijavnici za sufinanciranje programa koja je dostupna u pisarnici općine ili u elektronskom obliku ovdje. Ukoliko se predlaže više programa/aktivnosti – za svaki program treba priložiti posebnu prijavnicu. Rok za podnošenje prijedloga je 14. studenoga 2011., a više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama općine Čepin.