Poziv za predlaganje javnih potreba u području udruga građana Splitsko-dalmatinske županije

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Splitsko-dalmatinske županije objavio je Poziv za predlaganje javnih potreba u području udruga građana Splitsko-dalmatinske županije za 2012. Javne potrebe u području udruga građana za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije jesu djelatnosti i poslovi strukovnih udruga. Zainteresirani korisnici svoje programe s odgovarajućim dokumentima, pripremljene u skladu sa sadržajem Poziva, trebaju dostaviti na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport
Split, Domovinskog rata 2/IV.
 
Uz obrazložene prijedloge programa, predlagatelj treba dostaviti financijski plan, odnosno specificirati troškovnik za izvršavanje predloženog programa ili akcije u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora i o djelu sredstava koja predlaže da ih osigura Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Splitsko-dalmatinske županije. Nepotpune, neobrazložene i troškovnikom nepotkrijepljene prijave neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.
 
Rok za prijavu programa je 26. listopada 2011., a cjelokupni poziv pogledajte ovdje.