Potpore projektima s područja Primorsko-goranske županije kandidiranima za financiranje iz EU

Primorsko-goranska županija objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora projektima s područja Primorsko-goranske županije kandidiranima u okviru programa Europske unije. Bespovratne potpore dodjeljuju se za pokriće dijela troškova aktivnosti projekata koji se namjeravaju kandidirati na natječaje u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći IPA i Programa Zajednice dostupnih Republici Hrvatskoj. Za sufinanciranje projekata u okviru ovog poziva za dodjelu bespovratnih potpora biti će raspoloživ iznos od ukupno 1.000.000,00 kuna.

Prijava mora biti predana u papirnatom i elektronskom obliku u propisanom obliku i obrascima. Krajnji rok za prijavu je 7. studeni 2011., a detaljne upute te propisane obrasce možete pronaći na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije.