Rijeka raspisala poziv za projekte/programe u području zdravstva i socijalne skrbi

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke objavio je Poziv za prikupljanje ponuda za projekte/programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2012. Prednost će imati inovativni projekti/programi i projekti/programi koji su sukladni Smjernicama Gradonačelnika 2009.-2013., gradskim strategijama i akcijskim planovima vezanim uz područje socijalne skrbi i zaštite zdravlja.

Rok za podnošenje prijava je 31. listopad 2011., a svu potrebnu dokumentaciju i upute za prijavu pronađite na mrežnim stranicama Grada Rijeke.