Grad Zagreb – natječaj za davanje u zakup športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba

Na temelju članka 6. stavka 2. Odluke o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/10 i 12/10) gradonačelnik Grada Zagreba, raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup športskih građevina
u vlasništvu Grada Zagreba

Pravo podnošenja ponuda na natječaj imaju športski klubovi i savezi, športska zajednica, ustanove i trgovačka društva registrirana za obavljanje športske djelatnosti upravljanja i održavanja športskih građevina te fizičke osobe registrirane za obavljanje športske djelatnosti. Iznos zakupnine za športske građevine jednak je troškovima tekućeg održavanja športske građevine jer športska građevina ne ostvaruje dobit.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 25. veljače 2011.
 
Detaljne informacije o natječaju, cjelovit tekst i popis športskih građevina koje se daju u zakup dostupni su na internetskim stranicama Grada Zagreba.