Pozivni natječaj Grada Zagreba – udruge za zaštitu životinja

 

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba objavio je pozivni natječaj za predlaganje programa ili projekata udruga za zaštitu životinja za 2011. Kriteriji za ostvarivanje financijske potpore podrazumijevaju da udruga djeluje na području Grada Zagreba gdje je je registrirana za provođenje ponuđenog programa ili projekta, koji mora biti osmišljen na način da je moguće kontrolirati i nadzirati provođenje aktivnosti i trošenje odobrenih financijskih sredstava. Također,  uz program ili projekt koji se prijavljuje na natječaj, udruge su u obvezi priložiti izvješće o provedbi i izvršenju prošlogodišnjeg programa ili projekta, ako je isti financiran iz proračuna Grada Zagreba.
 
Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju programi ili projekti kojima se u suradnji s fizičkim ipravnim osobama koje obavljaju veterinarsku djelatnost trajno i sustavno doprinose smanjenju broja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca na području Grada, te razvijanju svijesti javnosti o zaštiti životinja.
 
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Avenija Dubrovnik 12, pisarnica - soba 17, s naznakom
 
„PRIJAVA PROGRAMA ILI PROJEKATA UDRUGA ZA
ZAŠTITU ŽIVOTINJA ZA 2011. GODINU – NE
OTVARATI“.
 
 
Rok za podnošenje prijava je 11. ožujka 2011.
 
Detaljnije informacije o kriterijima možete pronaći ovdje, a obrazac za prijavu preuzmite ovdje.