Natječaj Dubrovačko-neretvanske županije – Program javnih potreba u kulturi za 2011.

Dubrovačko-neretvanska županija objavila je Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi za 2011. u okviru Proračuna Županije.

Na ovaj Poziv sa svojim prijedlozima projekata mogu se prijaviti samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost kulture, udruge koje obavljaju djelatnost kulture, te jedinice lokalne samouprave.
 
Rok za dostavu projektnih prijedloga je 23. listopada 2010.
 
Više o natječaju uključujući natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.