Natječaj Grada Rijeke za projekte udruga građana u 2011.

Ured Grada Rijeke objavio je natječaj za financiranje projekata udruga građana u 2011. u okviru Proračuna Grada Rijeke u 2011.

Područja Natječaja su:
-          mladi i razvoj demokratskog građanstva;
-          prava nacionalnih manjina;
-          zaštita ljudskih prava;
-          volonterstvo;
-          Europska unija;
-          razvoj civilnog društva.
 
Natječaj je otvoren za projekte koji su od općeg interesa za Grad Rijeku u sklopu gore navedenih područja. Financijska potpora dodjeljuje se za projekte koji se provode na području Grada Rijeke u trajanju do 12 mjeseci (od 1.1. do 31.12.2011.), a visina potpora je do 20.000 kuna.
 
Rok za prijavu prijedloga projekata je 12. studenoga 2010.
 
Ostale informacije kao i natječajna dokumentacija dostupne su ovdje.