Grad Zagreb – Program javnih potreba u kulturi za 2011.

Grad Zagreb objavio je Poziv za dostavu prijedloga programa u sklopu Javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Zagreba i to u okviru kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija od interesa za Grad Zagreb, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Područja natječaja:
1. djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb;
2. programe strukovnih i drugih udruga u kulturi te umjetničkih organizacija;
3. programe i manifestacije u književnoj, knjižničnoj i nakladničkoj djelatnosti;
4. programe izdavanja knjiga i časopisa u kulturi;
5. projekte, akcije i manifestacije s područja kazališne, glazbene i plesne djelatnosti;
6. programe izložbi, akcija i manifestacija u muzejskoj djelatnosti;
7. programe izložbi i drugih manifestacija u likovnoj djelatnosti te izdavanja likovnih monografija od posebnog interesa za Grad Zagreb;
8. programe i projekte u filmskoj i audio-vizualnoj djelatnosti, filmske manifestacije i produkciju autorskih filmova svih vrsta audio-vizualnih zapisa;
9. programe poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma te manifestacija na području kulturno-umjetničkog amaterizma;
10. programe urbane kulture i kulture mladih, posebno inovacije za stvaralački rad i izvođačku djelatnost u skladu s kulturnim interesima mladih i osoba s posebnim potrebama;
11. programe zaštite knjižnične, muzejske i kazališne građe ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb te otkupa umjetnina spomeničkog značaja;
12. programe međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje.
 
Rok za dostavljanje prijedloga programa je 26. srpnja 2010.

Detaljnije informacije o Programu javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2011. te obrasci za prijavu dostupni su ovdje.