Lokalna i područna samouprava
ZATVORENI NATJEČAJI (closed tenders)

24.08.2015 - Natječaj Grada Splita za prijavu projekata udruga mladih i udruga za mlade za ostvarivanje prava na financijske potpore

26.06.2015 - Natječaj Međimurske županije za udruge za 2015.

16.05.2015 - Općina Nijemci objavila Javni natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udrugama građana

16.04.2015 - Grad Karlovac objavio natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2015. godini

19.03.2015 - Javni poziv Splitsko-dalmatinske županije za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama za 2015.

16.03.2015 - Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog i sličnog značenja koji se provode na području Zagrebačke županije

03.11.2014 - Javni natječaji Grada Zagreba za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba za 2015.

10.10.2014 - Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Kaštela za 2015. godinu

06.10.2014 - Javni poziv korisnicima proračuna grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima grada Čakovca za 2015. godinu

04.10.2014 - Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima predškolskog odgoja, kulture, tehničke kulture i udruga građana Grada Šibenika za 2015. godinu

01.10.2014 - Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2015. godinu

29.09.2014 - Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga građana iz Proračuna Grada Osijeka u 2015.

15.09.2014 - Javni poziv za prijavu programa/projekata neprofitnih organizacija od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju za 2014. godinu

12.09.2014 - Natječaj za predlaganje projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika za 2015.

12.09.2014 - Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Samobora u društvenim djelatnostima za 2015. godinu

22.01.2014 - Natječaji za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2014. godini

31.12.2013 - Javni poziv za prijavu mjera državne potpore koje dodjeljuje Istarska županija za 2013. godinu

09.12.2013 - Javni natječaj za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu

30.11.2013 - Javni poziv za prijavu programa/projekata neprofitnih organizacija od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju za 2013. godinu

20.11.2013 - Natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju za 2014. godinu

20.11.2013 - Natječaj za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

15.11.2013 - Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba Grada Zagreba za 2014.

15.10.2013 - Javni poziv za prijavu programa humanitarnih i socijalnih udruga radi ostvarivanja prava na potporu iz sredstava Proračuna Grada Varaždina za 2014. godinu.

11.10.2013 - Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2014. godinu

07.10.2013 - Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2014. godini

04.10.2013 - Javni poziv korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu programa i financijskih planova za 2014.

24.09.2013 - Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga građana iz Proračuna Grada Osijeka u 2014.

23.09.2013 - Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2014. godinu

13.09.2013 - Natječaj za predlaganje projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika za 2014.

06.09.2013 - Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Ogulina za 2014. godinu

05.09.2013 - Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Solina

01.05.2013 - Javni poziv Šibensko-kninske županije za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2013. godinu

14.03.2013 - Poziv za prijavu prijedloga programa udruga koji se odnose na rad Regionalnog info-centra za mlade u Splitu za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2013. godinu

06.03.2013 - Poziv za prijavu programa i projekata namijenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2013. godinu

04.03.2013 - Javni natječaj za prijavu projekata udruga za dodjelu financijske potpore iz sredstava Savjeta za europske integracije Brodsko-posavske županije

26.02.2013 - Natječaj Grada Splita za prijavu projekata branitelja

30.01.2013 - Natječaj Zagrebačke županije za sufinanciranje zdravstvenih i socijalno-humanitarnih udruga

11.01.2013 - Javni natječaj za predlaganje projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode i/ili energetske učinkovitosti na području Grada Zadra za 2013. godinu

13.12.2012 - Natječaji Grada Zagreba za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba za 2013.

15.11.2012 - Natječaj Grada Rijeke za udruge građana u 2013.

31.10.2012 - Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekata udruga s ciljem edukacije, prekvalifikacije i osnaživanja nezaposlenih za 2012. Zagrebačke županije

22.10.2012 - Poziv za predlaganje programa u kulturi Splitsko-dalmatinske županije

12.10.2012 - Natječaj za financiranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke

05.10.2012 - Natječaj Primorsko-goranske županije za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području kulture, sporta i tehničke kulture u 2013. godini

05.10.2012 - Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Garešnice za 2013. godinu

03.10.2012 - Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2013. godinu

30.09.2012 - Poziv za predlaganje sufinanciranja programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2013. godinu

28.09.2012 - Javni poziv Zagrebačke županije za bespovratne potpore projektima Europske unije

15.09.2012 - Poziv za predlaganje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2013. godinu

15.09.2012 - Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2013. godinu

14.09.2012 - Natječaj Grada Dubrovnika za projekte udruga iz područja zaštite okoliša i prirode

11.06.2012 - Natječaj Zagrebačke županije za organizacije civilnog društva za zaštitu okoliša i prirode

31.03.2012 - Natječaj za udruge iz područja psihosocijalne i zdravstvene zaštite Grada Splita

03.02.2012 - Javni natječaj Grada Zagreba iz područja branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, boraca Drugog svjetskog rata i civilnih invalida rada za 2012.

03.02.2012 - Javni natječaj Grada Zagreba iz područja promicanja zdravlja za 2012.

03.02.2012 - Javni natječaj Grada Zagreba iz područja promicanja ljudskih prava za 2012.

03.02.2012 - Javni natječaj Grada Zagreba iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva za 2012.

03.02.2012 - Javni natječaj Grada Zagreba iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja za 2012.

03.02.2012 - Javni natječaj Grada Zagreba iz područja socijalnog značenja za 2012.

03.02.2012 - Javni natječaj Grada Zagreba iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za osobe s invaliditetom za 2012.

03.02.2012 - Javni natječaj Grada Zagreba iz područja zaštite potrošača za 2012.

03.02.2012 - Javni natječaj Grada Zagreba iz područja promicanja temeljnih vrijednosti EU za 2012.

03.02.2012 - Javni natječaj Grada Zagreba iz područja energetske politike i klimatskih promjena za 2012.

03.02.2012 - Javni natječaj Grada Zagreba za udruge mladih ili udruge za mlade za 2012.

30.11.2011 - Javni natječaj za projekte usmjerene na praćenje pristupanja RH u EU Brodsko-posavske županije

18.11.2011 - Poziv za predlaganje programa javnih potreba grada Opuzena za 2012.

18.11.2011 - Javni poziv za predlaganje ostalih javnih potreba grada Trilja za 2012.

17.11.2011 - Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi grada Trilja za 2012.

17.11.2011 - Javni poziv za predlaganje javnih potreba u športu grada Trilja za 2012.

15.11.2011 - Poziv za financiranje programa za zadovoljenje javnih potreba u športu grada Obrovca za 2012.

15.11.2011 - Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi od interesa za grad Obrovac za 2012.

14.11.2011 - Javni natječaj Krapinsko-zagorske županije za unaprjeđenje rada udruga u poljoprivredi u 2011.

14.11.2011 - Javni natječaj Grada Zlatara za dodjelu financijske potpore udrugama

14.11.2011 - Potpore programima/aktivnostima javnih potreba u društvenim djelatnostima općine Čepin

07.11.2011 - Potpore projektima s područja Primorsko-goranske županije kandidiranima za financiranje iz EU

01.11.2011 - Javni natječaj Grada Slavonskog Broda za financiranje programa udruga građana

31.10.2011 - Poziv za financiranje programa/projekata udruga iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije

31.10.2011 - Javni natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva Zagrebačke županije

31.10.2011 - Javni poziv Grada Donje Stubice za prijavu programa ustanova i udruga od interesa za Grad u 2012.

31.10.2011 - Natječaj Ureda grada Rijeke za financiranje projekata udruga građana u 2012.

31.10.2011 - Rijeka raspisala poziv za projekte/programe u području zdravstva i socijalne skrbi

28.10.2011 - Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2012.

28.10.2011 - Javni natječaj Grada Bjelovara za prijavu programa i projekata udruga u 2012.

26.10.2011 - Poziv za prijavu projekata udruga iz područja zaštite okoliša od interesa za Grad Split za 2012.

26.10.2011 - Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Splitsko-dalmatinske županije

26.10.2011 - Poziv za predlaganje javnih potreba u području udruga građana Splitsko-dalmatinske županije

21.10.2011 - Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i športu Grada Korčule u 2012.

24.06.2011 - Natječaj Grada Zagreba u području promicanja temeljnih vrijednosti EU

04.06.2011 - Natječaj Grada Zagreba za udruge u području održive energetske politike

04.06.2011 - Natječaj Grada Zagreba u području zaštite okoliša i održivog razvoja

31.03.2011 - Natječaj Grada Zagreba za udruge s područja ljudskih prava

18.03.2011 - Natječaj Grada Virovitice za udruge

11.03.2011 - Pozivni natječaj Grada Zagreba – udruge za zaštitu životinja

25.02.2011 - Grad Zagreb – natječaj za davanje u zakup športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba

12.11.2010 - Natječaj Grada Rijeke za projekte udruga građana u 2011.

05.11.2010 - Natječaj Grada Rijeke za prijedloge projekata Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2011.

24.10.2010 - Natječaj Slavonskog Broda za financiranje projekata/programa udruga građana

23.10.2010 - Natječaj Dubrovačko-neretvanske županije – Program javnih potreba u kulturi za 2011.

15.09.2010 - Slavonski Brod – Javni poziv za predlaganje programe javnih potreba u kulturi

31.08.2010 - Grad Dubrovnik – natječaj za udruge u području zaštite okoliša i prirode

26.07.2010 - Grad Zagreb – Program javnih potreba u kulturi za 2011.

23.07.2010 - Istarska županija – Program javnih potreba u kulturi za 2011.

28.06.2010 - Grad Zagreb – natječaj za udruge koje djeluju na području održive energetske politike te suzbijanje posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama

27.02.2010 - Grad Karlovac - Natječaj za udruge u 2010.

21.12.2009 - Grad Rijeka – natječaj za financiranje projekata udruga građana u 2010. u području ekologije i održivog razvitka

11.12.2009 - Međimurska županija objavila natječaj za udruge u području zdravstva, socijalne zaštite i usmjerene za nacionalne manjine za 2010.

05.12.2009 - Grad Zagreb objavio natječaj za predlaganje javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2010.

01.12.2009 - Zagrebačka županija objavila javni natječaj za osnivanje udruga u gospodarstvu

01.12.2009 - Zagrebačka županija objavila javni natječaj za sufinanciranje organiziranja i nastupa na sajmovima

01.12.2009 - Zagrebačka županija objavila javni natječaj za sufinanciranje programa edukacije nezaposlenih

12.11.2009 - Grad Zagreb raspisao natječaj za programe i projekte u području zdravstva

11.11.2009 - Natječaj Grada Zagreba za programe/projekte za branitelje, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata

04.11.2009 - Grad Zagreb – Natječaj za programe i projekte usmjerene za unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom za 2010.

04.11.2009 - Natječaj Grada Zagreba za programe i projekte od socijalnog značenja

31.10.2009 - Grad Sinj raspisao poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2010.

31.10.2009 - Grad Sinj raspisao poziv za predlaganje javnih potreba u razvoju civilnog društva za 2010.

03.10.2009 - Požeško-slavonska županija – javne potrebe u kulturi za 2010.

30.09.2009 - Grad Solin – javne potrebe u športu za 2010.

30.09.2009 - Natječaj Grada Rijeke 2010. - područje zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

30.09.2009 - Grad Karlovac – natječaj u području zaštite okoliša

28.09.2009 - Zadarska županija – program javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi za 2010.

15.09.2009 - Grad Rijeka – natječaj u okviru programa javnih potreba u kulturi za 2010.

18.04.2009 - Grad Karlovac - natječaj za financiranje projekata udruga civilnog društva u 2009.

27.03.2009 - Zagrebačka županija objavila natječaj za donacije u poljoprivredi

05.03.2009 - Riječki program lokalnog partnerstva

09.02.2009 - Natječaj Grada Rijeke za izbor projekata zaštite okoliša, zaštite prirode i održivog razvoja

07.02.2009 - Natječaj Ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba za predlaganje programa/projekata udruga mladih i za mlade Grada Zagreba

20.12.2008 - Karlovačka županija objavila javni poziv za udruge

17.12.2008 - Poziv za sufinanciranje udruga u Zagrebačkoj županiji

08.12.2008 - Natječaj Grada Zagreba za programe udruga od interesa za Zagreb

21.11.2008 - Natječaj Međimurske županije za 2009.

08.11.2008 - Natječaj Osječko-baranjsku županiju za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju za 2009.

07.11.2008 - Natječaj za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2009.

21.05.2008 - Zagrebačka županija objavila natječaj u području zaštite okoliša i prirode

14.03.2008 - Natječaj Grada Karlovca za prijavu programa i projekata udruga, objavljen 14. veljače 2008.

10.01.2008 - Poziv Zagrebačke županije za prijavu programa i projekata sufinanciranja djelatnosti zdravstvenih, socijalno-humanitarnih i sličnih udruga

01.01.2008 - Natječaj za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu (za udruge su osigurana sredstva u dva područja)

31.12.2007 - Poziv za prijavu projekata udruga Vukovarsko-srijemske županije

30.12.2007 - Poziv za predlaganje projekata udruga iz proračuna Međimurske županije za 2008.

24.12.2007 - Poziv kulturnim ustanovama i udrugama Primorsko-goranske županije

16.11.2007 - GRAD ZAGREB, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje

02.07.2007 - Poziv za prijavu projekata u okviru «Programa gradske strategije za mlade»