Potprogram 2: Demokratski angažman i građansko sudjelovanje

Ovom se cjelinom podržavaju aktivnosti koje obuhvaćaju građansko sudjelovanje u najširem smislu, usredotočene posebno na aktivnosti koje su izravno povezane s politikama Unije, u cilju konkretnog sudjelovanja u oblikovanju politike Unije u područjima povezanima s ciljevima Programa.

 Opći prioritet cjeline:  sudjelovanje građana u demokratskom životu EU-a.

 Prioritet za 2015. godinu:

projekti koji se bave raspravama o budućnosti Europske unije i uključuju građane u procese jačanja demokratizacije Europe. Stimulirati će se novi oblici građanskog sudjelovanja, kao i jačanje postojećih.

Prioriteti za 2014. godinu:

- izbori za Europski parlament 2014. i sudjelovanje građana u demokratskom životu Europe,
- rasprave o budućnosti europske unije.

Mjere:

2.1. Bratimljenje gradova – rasprave o politikama EU

- Podnositelji zahtjeva i partneri: gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili druge neprofitne organizacije što predstavljaju lokalnu upravu.
- Broj partnera: projekt mora uključivati općine iz najmanje 2 prihvatljive zemlje od kojih je barem jedna država članica EU-a.
- Maksimalni iznos i postotak: 25.000 eura
- Maksimalno trajanje projekta: 21 dan

 2.2. Umrežavanje gradova – teme od zajedničkog interesa u koje će se uključiti lokalna zajednica

- Podnositelji zahtjeva: gradovi /općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili mreže, druge razine tijela lokalne/regionalne uprave, savezi/udruženja lokalnih uprava, neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalnu upravu.
- Partneri: gradovi /općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili mreže, druge razine tijela lokalne/regionalne uprave, savezi/udruženja lokalnih uprava, neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalnu upravu, organizacije civilnoga društva.
- Broj partnera: Projekt mora uključivati općine iz najmanje 4 prihvatljive zemlje od kojih je barem jedna država članica EU-a.
- Maksimalni iznos i postotak: 150.000 eura
- Maksimalno trajanje projekta: 24 mjeseca

 2.3. Projekti civilnog društva – aktivnosti direktno povezane s EU politikama, kao i sa godišnjim prioritetima Programa

- Podnositelji zahtjeva: neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnoga društva, obrazovne, kulturne ili istraživačke instituci
- Partneri: lokalna/regionalna uprava ili neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnog društva, obrazovne, kulturne ili istraživačke institucije, odbori za bratimljenje gradova i umrežavanje.
- Broj partnera: projekt mora uključiti barem 3 prihvatljive zemlje, od kojih je barem jedna država članica EU-a.
- Maksimalni iznos i postotak: 150.000 eura
- Maksimalno trajanje projekta: 18 mjeseci

* Razdoblje prihvatljivosti za Bratimljenje gradova produženo je i od 2015. godine projekti mogu započeti između 1. svibnja u godini kada je rok i 31. ožujka u godini nakon isteka roka

 

Cjelina 2. Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje

Mjera

Rokovi za podnošenje

Razdoblje prihvatljivosti: Projekti moraju započeti između

1. Bratimljenje gradova

 

1. ožujka

1. svibnja* u godini kada je rok i 31. ožujka u godini nakon isteka roka

 

1. rujna

1. siječanj i 1. rujna u godini nakon isteka roka

2. Umrežavanje gradova

 

1. ožujka

1. srpnja i 30. prosinca u godini kada je rok

 

1. rujna

1. siječnja i 1. svibnja u godini nakon isteka roka

3. Projekti civilnog društva

 

1. ožujka

1. kolovoza u godini kada je rok i 31. siječnja u godini nakon isteka roka

*Prijave trebaju biti podnesene prije 12:00 h (CET) završnog datuma za (podnošenje) zahtjeva. Ako je rok za podnošenje u vrijeme vikenda, rokom treba smatrati 1. radni dan nakon vikenda