Natječaji za zapošljavanje

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (Narodne novine, 74/2015)