Radne skupine Savjeta

Tijekom strateškog planiranja rada Savjeta, a oslanjajući se na pozitivno iskustvo prošlog saziva Savjeta, predloženo je osnivanje radnih skupina u koje će se članovi Savjeta javiti prema svojim sklonostima te će se na sljedećoj sjednici Savjeta potvrditi njihovo članstvo. Također prema praksi iz prošlog saziva, u radnim skupinama mogu sudjelovati i vanjski stručnjaci, a predloženo je formiranje tri radne skupine i to:  

 •          za praćenje politike financiranja organizacija civilnoga društva
 •          za potporu uključivanja organizacija civilnoga društva u oblikovanje javnih politika
 •    za potporu stvaranju poticajnog okruženja za javno zagovaračke inicijative i podsektorsku suradnju   
Za prijave u radne skupine iskazan je veliki interes kako članova Savjeta, tako i vanjskih stručnjaka:
 
Radna skupina za potporu uključivanja organizacija civilnoga društva u oblikovanje javnih politika
 1. Maja Stanojević Pokrovac, HUP
 2. Gordana Obradović Dragišić, CESI  (Lana Vego)
 3. Ljiljana Canjuga, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH
 4. Marija Hanževački, Nezavisni hrvatski sindikati
 5. Snježana Ivčić, KUZ
 6. Željka Grbac, Ministarstvo socijalne politike i mladih
 7. Dejan Buvač, Hrvatski sabor kulture – rezervni izbor
 8. Suzana Kunac, B.a.B.e.
 9. Đuro Capor, Udruga Grad, Dubrovnik (Jany Hansal)
 10. Slađana Novota, SMART
 11. Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ (Slađana Novota)
 12. Željka Leljak Gracin, Zelena akcija
 13. Ninoslav Šćukanec, IRO (Slađana Novota)
 14. Mladenka Majerić, Savez društava Naša djeca Hrvatske (Slađana Novota)
 
Radna skupina za praćenje politike financiranja organizacija civilnoga društva
 1. Branka Kaselj, Zaklada Slagalica
 2. Pero Vručinić, Zaklada Zamah
 3. Katarina Pavić, MMH
 4. Emina Bužinkić, MMH
 5. Boris Jurinić, Ministarstvo kulture
 6. Ivana Jakir Bajo, Ministarstvo financija
 7. Biserka Vrbek, HOO
 8. Ljiljana Canjuga, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH
 9. Bojana Antić Brzica, Ministarstvo socijalne politike i mladih
 10. Dubravka Žilavi, KUZ (Snježana Ivčić)
 11. Jasna Malus Gorišek, HZTK
 12. Dejan Buvač, Hrvatski sabor kulture
 13. Jany Hansal, DEŠA – Dubrovnik
 14. Renata Ćurković, Zaklada Partneri u dobru (Slađana Novota)
 15. Daniela Jovanova Ivanković, Zelena akcija (Željka Leljak Gracin)
 16. Sanja Orešković Vrbanec, Udruženje Djeca prva (Slađana Novota)
 17. Ines Loknar Mijatović, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 18. Snježana Krpes, Savez društva Naša djeca Hrvatske (Slađana Novota)
 
Radna skupina za potporu stvaranju poticajnog okruženja za javno zagovaračke inicijative i podsektorsku suradnju
 1. Jasmina Serdar, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
 2. Mensura Dražić, KUZ (Snježana Ivčić)
 3. Suzana Kunac, B.a.B.e. 
 4. Adriana Kremenjaš-Daničić, Europski dom Dubrovnik (Jany Hansal)
 5. Bojana Ćulum, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet (Slađana Novota)
 6. Irma Popović Dujmović, Zelena akcija
 7. Dušica Radojčić, Zelena Istra (Željka Leljak Gracin)
 
 
Prije 6. sjednice Savjeta, 28. siječnja 2011., održana su sva tri sastanka radnih skupina Savjeta na kojima su izabrani koordinatori i donesen okvirni plan rada. U Poslovniku Savjeta za razvoj civilnoga društva, u čl. 19., poglavlje VI., navedena su pravila rada radnih skupina Savjeta. Zajednički zaključak svih radnih skupna bio je da će se većina komunikacije odvijati elektroničkom poštom, a po potrebi će se organizirati i sastanci.
 
Za koordinatoricu Radne skupine za potporu uključivanja organizacija civilnoga društva u oblikovanje javnih politika predložena je Mladenka Majerić iz udruge POPULI te zamjenica Maja Stanojević Pokrovac iz Hrvatske udruge poslodavaca.
 
Za koordinatoricu Radne skupine za praćenje politike financiranja organizacija civilnoga društva predložena je Branka Kaselj, Zaklada Slagalica iz Osijeka, a za  zamjenicu Vesna Lendić Kasalo iz Ureda za udruge.
 
Za koordinatoricu Radne skupine za potporu stvaranju poticajnog okruženja za javno zagovaračke inicijative i podsektorsku suradnju predložena je dr. sc. Bojana Ćulum s Filozofskog fakulteta u Rijeci.
 
Bilješka sa 1. sastanka Radne skupine za potporu uključivanja organizacija civilnoga društva u oblikovanje javnih politika Savjeta za razvoj civilnoga društva
 
Bilješka sa 2. sastanka Radne skupine za potporu uključivanja organizacija civilnoga društva u oblikovanje javnih politika Savjeta za razvoj civilnoga društva
 
Bilješka sa 1. sastanka Radne skupine za praćenje politike financiranja organizacija civilnoga društva Savjeta za razvoj civilnoga društva
 
Bilješka sa 1. sastanka Radne skupine za potporu stvaranju poticajnog okruženja za javno zagovaračke inicijative i podsektorsku suradnju Savjeta za razvoj civilnoga društva