Kandidati za nove članove Savjeta za razvoj civinoga društva

Ured za udruge krajem prosinca 2009. pozvao je sve registrirane udruge u Republici Hrvatskoj i druge organizacije civilnoga društva da istaknu kandidate za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda organizacija civilnoga društva, čime je otpočela dvostupanjska procedura izbora članova i njihovih zamjena u novome sazivu Savjeta. Nakon provedenog postupka isticanja kandidata od 16. veljače do 3. ožujka 2010. bio je otvoren rok za dostavu glasačkih listića sa svim potrebnim prilozima. Za istaknute kandidate i njihove zamjenike ukupno je pristiglo 787 glasačkih listića, od kojih je 697 bilo važećih, a 90 nevažećih. Naime, 29 organizacija poslalo je samo glasačke listiće, bez popratne dokumentacije kojom bi dokazali područje svoga djelovanja, dok ih je 23 poslalo određenu dodatnu dokumentaciju, ali iz nje nije bilo moguće utvrditi područje u kojem organizacija djeluje. Na 10 glasačkih listića nije bilo vidljivog pečata ili potpisa, dok je 6 listića pristiglo bez zaokruženog rednog broja ispred kandidata. U osam slučajeva organizacija je glasovala za dva ili više područja dok je 14 glasačkih listića stiglo izvan propisanog roka. Cjelokupan postupak kandidiranja i glasovanja pratilo je posebno tročlano povjerenstvo koje je imenovao Savjet za razvoj civilnoga društva. 

Prema broju dobivenih glasova Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za članove i  zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva prema područjima djelovanja bit će predloženi kandidati koji su u pojedinom području dobili najveći broj glasova i to:
 
 1. Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja:  

- za članicu mr.sc. Slađana Novota / za zamjenicu članice Zvjezdana Schulz Vugrin 

 1. Djelovanje mladih:
             - za članicu Katarina Pavić / za zamjenicu članice Emina Bužinkić 
 1. Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata:

 - za članicu Ljiljana Canjuga, dipl. soc. radnik / za zamjenika članice Bruno Čavić 

 1. Kultura:
- za člana Dejan Buvač / za zamjenika člana Zlatko Herček, dipl. oec.  
 1. Skrb o djeci:
- za članicu mr.sc. Lidija Pozaić-Frketić / za zamjenika članice Siniša Ivanković 
 1. Skrb o osobama s invaliditetom:

- za člana Zorislav Bobuš, dr.med. / za zamjenika člana Leke Sokolaj, dipl.iur. 

 1. Socijalna skrb:
- za članicu Jany Hansal, dipl.oec. / za zamjenicu članice Antonija Roszahegy Nikolić, dipl.klin.defekt. 
 1. Šport:
- za članicu Biserka Vrbek, dipl.iur. / za zamjenika članice Josip Čop, dipl.oec. 
 1. Tehnička kultura:
- za člana Dragan Milec / za zamjenicu člana Jasna Malus Gorišek, dipl.ing.biolog. 
 1. Zaštita i promicanje ljudskih prava:
- za članicu mr.sc. Suzana Kunac / za zamjenicu članice Lana Vego, dipl.pol. 
 1. Zaštita okoliša i održivi razvoj:
- za članicu Željka Leljak Gracin, dipl.iur. / za zamjenicu članice Irma Popović, dipl.ing.biol.-ekol. 
 1. Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja:
- za članicu Snježana Ivčić, dipl.muzeolog / za zamjenicu članice Ružica Lah
 
 
 
Ovim putem zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u postupku kandidiranja i/ili postupku glasovanja za članove Savjeta i time pridonijeli demokratičnosti i transparentnosti rada Savjeta za razvoj civilnoga društva u sljedećem mandatu.
 
Lista sa svim kandidatima te brojem dobivenih glasova i brojem nevažećih glasačkih listića