TACSO Regionalni trening na temu zagovaranja i lobiranja

Projekt “Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva” (TACSO) provodi se u osam zemalja korisnica IPA programa (Zapadni Balkan i Turska). Provoditelj projekta je SIPU International iz Švedske.   Sveukupni ciljevi projekta TACSO su jačanje civilnog društva unutar participativne demokracije, poticanje okoline i kulture blagonaklone prema civilnom društvu te jačanje sveukupnih kapaciteta i odgovornosti organizacija civilnog društva u cilju podizanja kvalitete njihovih usluga i održivosti njihove uloge u demokratskom procesu. Sukladno tome TACSO organizira:    

Regionalni trening
„Zagovaranje i lobiranje“ 
Tirana, Albanija: 16. – 18. ožujka (prvi modul)
Podgorica, Crna Gora: 22. – 23. travnja (drugi modul)
 
Cilj treninga:
 
Specifični cilj treninga je povećanje znanja i vještina izabranih predstavnica i predstavnika organizacija civilnog društva u području zagovaranja i lobiranja.
 
Zainteresirane molimo da najkasnije do 1. ožujka na e-mail adresu: info.hr@tacso.org
pošalju:
·        Motivacijsko pismo (slobodna forma, ne duže od jedne stranice)
·        Ispunjeni obrazac za sudionike
·       Životopis u EU formatu

Puni tekst natječaja sa svim dodatnim informacijama možete pronaći u ovdje.