Nacrt Smjernica za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. donijela Zaključak o prihvaćanju Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN140/2009). Potreba usvajanja Kodeksa i poticanja njegove sustavne primjene proizlazi iz ciljeva i mjera Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2006. do 2011. godine i pripadajućeg Operativnog plana provedbe, kao i mjera Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije. Osim toga, razrada modela konzultacija o prijedlozima programa, zakona i drugih propisa s nevladinim organizacijama i javnošću općenito jedna je od planiranih aktivnosti u sklopu nove Strategije reforme državne uprave za razdoblje 2008.-2011.

U nastavku donosimo nacrt Smjernica za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Ove smjernice trebale bi poslužiti kao vodič predstavnicima državnih tijela uključenima u postupke savjetovanja sa zainteresiranom javnošću prilikom donošenja novih zakona, drugih propisa i akata, ali i svim dionicima zainteresirane javnosti u najširem smislu te riječi - građanima, organizacijama civilnoga društva (uključujući neformalne građanske grupe ili inicijative, udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, sindikate, udruge poslodavaca), predstavnicima akademske zajednice, komorama, javnim ustanovama i drugim pravnim osobama koje obavljaju javnu službu ili na koje može utjecati određeni zakon, drugi propis ili akt koji se donosi, odnosno koje će biti uključene u njihovu provedbu.
 
Ured za udruge organizira četiri regionalna savjetovanja o nacrtu Smjernica, a najavu i raspored savjetovanja možete pronaći ovdje.
 
Ovim putem pozivamo sve predstavnike zainteresirane javnosti - institucije, organizacije te pojedince da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije vezane uz tekst nacrta Smjernica pošalju na adresu elektroničke pošte info@uzuvrh.hr, do 1. ožujka 2010. Napominjemo da ćemo po isteku roka za savjetovanje sve zaprimljene potpisane doprinose objaviti na internetskim stranicama Ureda za udruge.
 
 
Nacrt Smjernica za primjenu Kodeksa