Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnog društva

Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnog društva, imenovano od strane Savjeta, na sastanku održanom 1. veljače pregledalo je sve pristigle prijedloge kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta i utvrdilo da je pristiglo 46 važećih kandidatura za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta, dvije kandidature su nevažeće i dvije kandidature su poslane nakon roka. Listu važećih kandidatura možete pronaći u nastavku.

Nakon objave liste na internetskim stranicama Ureda za udruge počinje teći rok za prigovore od osam dana, koji završava zaključno s 12. veljače 2010., u kojem je moguće podnijeti prigovor na istaknutu listu važećih kandidatura. Prigovor se podnosi u pisanom obliku i dostavlja isključivo poštom, na adresu:
 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Radnička cesta 80/V
10000 Zagreb
 
Po isteku roka za prigovore, nakon formiranja konačne liste važećih kandidatura, otpočinje glasovanje za predložene kandidate. Ured za udruge pripremit će i na svojim internetskim stranicama objaviti glasačke listiće, a pojedina udruga može glasovati samo za jedan par kandidata (član/zamjenik člana) i to isključivo u području u kojem udruga djeluje. Glasovanje će se odvijati isključivo slanjem glasačkih listića i druge potrebne dokumentacije putem pošte, a trajat će 15 dana. Nakon prikupljenih i prebrojanih glasova, utvrdit će se konačni prijedlog kandidata za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta iz reda organizacija civilnoga društva, koji će se predložiti Vladi na usvajanje.
 
 
Lista važećih kandidatura