Europska komisija poziva na komentare o prioritetima za pružanje pomoći u okviru IPA programa

Europska komisija je pokrenula postupak procjene finalne verzije Višegodišnjeg indikativnog planskog dokumenta (VIPD) 2009. – 2011. g. za program pretpristupne pomoći IPA.

VIPD se procjenjuje kako bi se provjerilo da li na odgovarajući način definira prioritetna područja za pružanje pomoći u okviru cjelokupnog IPA programa te je li potrebno učiniti neke bitne promjene na samom dokumentu. Kako bi procijenila VIPD, Europska komisija je započela konzultacije sa Središnjim državnim uredom za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, drugim tijelima državne uprave RH te predstavnicima civilnog društva.
 
Slijedom rečenog, molimo sve zainteresirane da ispune upitnik (na engleskom jeziku) koji je u prilogu a vezan je uz procjenu VIPD 2009. – 2011.g. te isti pošalju do 11. prosinca o.g. putem elektronske pošte na adresu: marica.grofelnik@uzuvrh.hr.
 
 
Multi-annual Indicative Planning Document
 
Upitnik (na engleskom jeziku)