Održana konferencija o socijalnom poduzetništvu

U organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i British Council-a, 17. studenoga 2009., u prostorijama EU Info centra održana je konferencija na temu „Socijalno poduzetništvo u Republici Hrvatskoj: mogućnosti i izazovi“.

Ova konferencija označila je početak projekta iniciranog od strane British Council-a i Ureda za udruge s ciljem unapređenja socijalnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj, sukladno predviđenim mjerama Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2006. do 2011., odnosno pripadajućeg Operativnog plana. Tijekom provođenja aktivnosti na ovom projektu, različite institucije odnosno organizacije javnog, nevladinog, neprofitnog ali i poslovnog sektora biti će upoznate s načelima i modelima socijalnog poduzetništva. 
 
O mogućnostima i izazovima socijalnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj govorili su: potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, prof.dr.sc. Slobodan Uzelac; šef Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj, Nj.E. Paul Vandoren; veleposlanik Velike Britanije u Republici Hrvatskoj, Nj.E. David Blunt; direktor British Council-a za jugoistočnu Europu, g. Michael Bird, te dr.sc. Igor Vidačak, predstojnik Ureda za udruge.
 
 
G. John Bromley, direktor National Social Marketing centra, predstavio je britanska iskustva u području socijalnog poduzetništva, a gđa Tina Lee Odinsky-Zec predstavila je rezultate svog istraživanja o organizacijama koje se u Republici Hrvatskoj bave socijalnim poduzetništvom. Konkretne primjere dobre prakse socijalnog poduzetništva predstavili su g. Milan Medić iz Centra za civilne inicijative te g. Teo Petričević iz Autonomnog centra ACT.
 
 
Socijalna poduzeća osnivaju se širom svijeta kako bi se ispunili određeni društveni ciljevi i ulagalo u dobrobit zajednice, a ne s primarnim ciljem raspodjele dobiti. Izgradnja socijalne ekonomije i stvaranje uvjeta za socijalno poduzetništvo izvrsna je prilika za stvaranje višestrukih pozitivnih učinaka, ekonomskih i socijalnih. Upravo socijalno, neprofitno poduzetništvo može biti jedan od načina ublažavanja posljedica nezaposlenosti, naročito teško zapošljivih kategorija stanovništva.Važnost socijalnih poduzeća na europskoj razini razvidna je iz izvješća o socijalnoj ekonomiji kojeg je početkom 2009. prihvatio Europski parlament koji ukazuje da u Europskoj uniji djeluje dva milijuna socijalnih poduzeća, s udjelom od 6% u ukupnom broju zaposlenih u EU.
 
Na tragu rasprave održane nakon izlaganja govornika mogu se sažeti sljedeći zaključci:
 
  • Postoji potreba za daljnjim sustavnim informiranjem širokog spektra dionika o potencijalu socijalne ekonomije i socijalnog poduzetništva.
  • U ranoj fazi razvoja prakse socijalnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj nije nužno inzistirati na vrlo strogim definicijama okvira za djelovanje socijalnih poduzeća, ali je svakako potrebno dalje ulagati u stvaranje poticajnog okruženja za njihov rad.
  • Uočena je potreba sustavnog ulaganja u izgradnju kapaciteta i stvaranje infrastrukturne podrške za sve subjekte socijalnog poduzetništva. Jedna od mogućih aktivnosti u tom pogledu je organiziranje referentnih centara podrške koji bi koristili postojeće resurse lokalnih poduzetničkih centara, odnosno gospodarske ili obrtničke komore.
  • Potrebno je osigurati financijska sredstva za početna ulaganja u socijalno poduzetništvo, dodatno obrazovanje članova udruga iz područja poduzetništva te za održivost u kasnijim razvojnim fazama poduzetničkog poslovanja. Uz već postojeće natječaje, poput natječaja Ministarstva gospodarstva za socijalno zadružno poduzetništvo, potrebno je razmotriti otvaranje novih ili objedinjavanje postojećih fondova za poticanje socijalno poduzetničkih inicijativa.
  • Radi održivosti projekata u području socijalnog poduzetništva potrebno je dodatno poticati poslovni sektor da se aktivnije uključuje u programe socijalnog zapošljavanja, kako kroz programe sufinanciranja programa socijalnog poduzetništva, tako i osiguravanjem pristupa tržištu te pružanjem mentorskih usluga organizacijama civilnog društva koje se bave neprofitnim poduzetništvom. Dobra je praksa koju treba poticati i sudjelovanje predstavnika poslovnog sektora u upravnim odborima udruga civilnog društva kako bi im pomogli u usmjeravanju socijalnih poduzetničkih inicijativa.
  • Kako bi organizacije koje djeluju u području socijalnog poduzetništva bile učinkovitije potrebno je poticati njihovo međusobno umrežavanje i tješnju suradnju. U tom smislu pozdravljena je najava osnivanja Foruma socijalnih poduzetnika na konferenciji u Osijeku 25. i 26. studenog o.g. koji bi trebao pridonijeti uspostavi sustava informiranja i edukacije u području socijalnog poduzetništva
  • Radi dodatne promocije socijalnog poduzetništva neophodna je i uključenost medija koji bi davali više prostora primjerima dobre prakse i davali doprinos osvještavanju javnosti o mogućnostima socijalnog poduzetništva.
  • Ured za udruge, u suradnji sa British Council-om i Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva te ostalim nadležnim tijelima, nastavit će raditi na spomenutim aktivnostima u sljedećem razdoblju.

 
 
Informativni letak o socijalnom poduzetništvu
 
Prezentacija g. Bromleya